Spolupráca

Našimi ponúkanými službami sa spolupodieľame pri realizácii projektov na území celej Slovenskej republiky. Dbáme predovšetkým na kvalitu, variabilitu a ústretovosť.

Spokojní zákazníci a pozitívne referencie svedčia o profesionalite firmy BAUPLUS.

Spolupracujeme nielen so živnostníkmi, ale aj s predajňami.