Asfaltové strechy

Náterové systémy na strechy od AUSTISU  

Každá strecha tečie v spoji, naša hydroizolácia spoje nemá!

Pracovný postup:

Vyspravenie bublín a trhlín. Bubliny je treba vyrezať a zataviť asfaltovým pásom. Trhliny je možné zaplátať aj hmotou SANAKRYL TOP zmiešanej s veľmi jemným pieskom v pomere 2:1


Očistenie od mechanických nečistôt.

Očistenie a odmastnenie podkladu použite WAP s pridaním malého množstva saponátu. Nasleduje oplach čistou vodou.

 

Nátery plechových prvkov prevádzame hmotou SANAKRYL TOP v jednom až v dvoch náteroch. Spotreba 0,5 kg/m2

Osadenie pásu tkaniny prevádzame do prvej mokrej vrstvy SANAKRYL TOP.

 

Zavalčekovanie tkaniny:

Tkaninu je najlepšie kotviť valčekom. POZOR!!! Je dôležité, aby tkanina kopírovala podklad po celej ploche. Miesta ktoré nebudú priliehať vytvárajú malé puklinky a je obtiažne ich pretierať druhou vrstvou. Tieto miesta sú potom neestetické. Tkaninu je nutné vytiahnuť taktiež na atiku, prípadne na výťahové šachty, výlezy, vetracie komínky a pod. min. 15 cm. V rohoch dochádza k najčastejšiemu pnutiu podkladových vrstiev a tkanina tieto detaily vystuží. V prípade statických trhlín je potrebné použiť pružnú tesniacu pásku.

Osadenie druhého pásu tkaniny sa prekladá 10 cm a celý sa zavalčekuje.

Ďalšie pásy osádzame tým istým spôsobom ako druhý pás. Druhý náter prevádzame po 24 hodinách.

 

Z fotografie je jasné, že sa jedná o bezšvovú izoláciu ktorá je vytiahnutá aj na atiku, komínky, a výlezy.

Všetky produkty je možné zakúpiť v našej predajni alebo v E-SHOPE.